top of page

Werkwijze

Bij Pazsage wordt niet gewerkt met vaste protocollen, wel worden erkende technieken en vaardigheden toegepast uit:

Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, psychodynamische therapie,

ACT (Acceptance and Commitment Therapy),

EFT (Emotionally Focused Therapy).

Amstelveen

Badhoevedorp

Bent u ontevreden, neemt u dan contact op of bekijk de klachtenprocedure.


Voor wat betreft de Privacy policy gelden voor mij natuurlijk de regels zoals in de wet vastgelegd en sluit ik me aan bij de beroepscode van het NIP, alsook de Privacy policy van Koers bedrijfspsychologie, aangezien ik daar veel mee samenwerk.

Procedure

In het eerste gesprek wordt altijd nagegaan of u aan het juiste adres bent voor uw hulpvraag en wat u kunt verwachten. Het is namelijk van essentieel belang dat beide partijen vertrouwen hebben in de samenwerking. Na de intake kunnen verdere afspraken gemaakt worden over de gewenste begeleiding.


Deze begeleiding heeft in het algemeen de vorm van een aantal gesprekken, bijvoorbeeld eenmaal per week, afhankelijk van de behoefte gedurende een kortere of langere periode.

bottom of page